คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเงิน ที่คุณควรรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเงิน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางด้านการเงิน ที่คุณควรรู้ ว่าการเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้ ด้านทางการเงิน ส่วนจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณควรเรียนรู้ จะมีคำศัพท์ไหนบ้าง ติดตามได้ที่นี่ 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเงิน

แนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการการเงิน ที่ควรรู้

ต่อไปนี้คือ 20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินที่ควรรู้

 1. Budget – งบประมาณ
 2. Savings – เงินออม
 3. Loan – เงินกู้
 4. Interest – ดอกเบี้ย
 5. Debt – หนี้สิน
 6. Credit – เครดิต
 7. Debit – เดบิต
 8. Deposit – เงินฝาก
 9. Withdrawal – การถอนเงิน
 10. Dividend – เงินปันผล
 11. Investment – การลงทุน
 12. Portfolio – พอร์ตการลงทุน
 13. Stock – หุ้น
 14. Bond – พันธบัตร
 15. Mortgage – การจำนอง
 16. Inflation – อัตราเงินเฟ้อ
 17. Exchange rate – อัตราแลกเปลี่ยน
 18. Profit – กำไร
 19. Loss – ขาดทุน
 20. Expense – ค่าใช้จ่าย

สำหรับคำศัพท์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้น

ทำไมต้องรู้เกี่ยวกับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเงิน

มีหลายเหตุผลที่ควรรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงิน

 1. ความเข้าใจในการสื่อสาร

  ศัพท์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในการอ่านรายงานทางการเงิน, การสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หรือการติดต่อธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

 2. การเข้าถึงข้อมูลและความรู้

  ข้อมูลและความรู้ด้านการเงินส่วนใหญ่มักจะเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการรู้ศัพท์จะช่วยให้คุณเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ดีขึ้น

 3. การตัดสินใจทางการเงิน

  ความเข้าใจในศัพท์จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างชาญฉลาด เช่น การลงทุน, การกู้ยืม, การวางแผนการเงิน เป็นต้น

 4. ความก้าวหน้าในอาชีพ

  ในหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในสายงาน

 5. ความเข้าใจโลกธุรกิจ

  ศัพท์ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของภาษาธุรกิจสากล การรู้ศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารในโลกธุรกิจได้ดีขึ้น

ดังนั้น การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและการพัฒนาอาชีพในอนาคต

ข้อดีการรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินมีข้อดีหลายประการ

 1. ความเข้าใจในการสื่อสาร

 •   สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ดีขึ้นเมื่ออ่านหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
 •   สามารถติดต่อและทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลหรือองค์กรต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
 1. การเข้าถึงข้อมูลและความรู้

 •   สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ด้านการเงินที่มีอยู่เป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
 •   สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มในวงการการเงินระดับโลกได้
 1. การตัดสินใจทางการเงิน

 •   สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างชาญฉลาด เช่น การลงทุน การกู้ยืม การวางแผนการเงิน
 •   สามารถเข้าใจและประเมินความเสี่ยงทางการเงินได้ดีขึ้น
 1. ความก้าวหน้าในอาชีพ

 •   มีความได้เปรียบในการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 •   สามารถแสดงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในสายงานการเงินได้มากขึ้น
 1. ความเข้าใจโลกธุรกิจ

 •   สามารถเข้าใจและสื่อสารในโลกธุรกิจระดับสากลได้ดีขึ้น
 •   สามารถติดต่อและร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น การรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ความสามารถ และความก้าวหน้าในด้านการเงินและธุรกิจ

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo