คําคมภาษาอังกฤษ ความรัก 10 แบบ พร้อมคำแปลภาษาไทย

คําคมภาษาอังกฤษ ความรัก 10 แบบ สำหรับใครที่หาวลีเท่ ๆ พร้อมคำแปลภาษาไทย จะมีคำและประโยคไหนบ้าง? เรามาดูไปพร้อมกัน

คําคมภาษาอังกฤษ ความรัก

คําคมภาษาอังกฤษ ความรัก 10 แบบ พร้อมกับพร้อมคำแปลภาษาไทย

1. “Love is not about possession, it’s about appreciation.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของการครอบครอง แต่เป็นเรื่องของการชื่นชม

2. “The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.”
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะเรียนรู้คือการรักและได้รับความรักตอบแทน

3. “Love is not something you find, love is something that finds you.”
ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณค้นพบ แต่เป็นสิ่งที่มาพบคุณ

4. “Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every single day.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของจำนวนวัน สัปดาห์ หรือเดือนที่คุณอยู่ด้วยกัน แต่เป็นเรื่องของความรักที่คุณมีให้กันทุกวัน

5. “Love is not about who you can see yourself with, it’s about who you can’t see yourself without.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของคุณเห็นตัวเองอยู่กับใคร แต่เป็นเรื่องของคุณไม่สามารถจินตนาการชีวิตของคุณโดยไม่มีใครคนนั้น

6. “Love is not about finding the perfect person, it’s about seeing an imperfect person perfectly.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของการค้นหาคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นเรื่องของการเห็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ

7. “Love is not about how hard you can hit, it’s about how hard you can get hit and keep moving forward.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของคุณสามารถตีได้แรงแค่ไหน แต่เป็นเรื่องของคุณสามารถรับแรงกระแทกได้และยังคงเดินหน้าต่อไป

8. “Love is not about finding someone to live with, it’s about finding someone you can’t live without.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของการค้นหาคนที่คุณสามารถอยู่ด้วยได้ แต่เป็นเรื่องของการค้นหาคนที่คุณไม่สามารถอยู่โดยไม่มีเขาได้

9. “Love is not about how many times you say ‘I love you’, it’s about how many times you prove it.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของการบอกว่า “ฉันรักคุณ” บ่อยแค่ไหน แต่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณรักเขาแค่ไหน

10. “Love is not about finding the right person, it’s about being the right person.”
ความรักไม่ใช่เรื่องของการค้นหาคนที่เหมาะสม แต่เป็นเรื่องของการเป็นคนที่เหมาะสม

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo