ลงทุนกองทุนรวม ตัวช่วยผลิตเงิน สร้าง passive income ได้อย่างปลอดภัย

ลงทุนกองทุนรวม เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุน มีรายได้เสริมและช่วยเพิ่มพูนมูลค่าของทรัพย์สิน ให้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันการเลือกใช้กองทุนรวม เป็นรูปแบบวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนหน้าใหม่ เพราะเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง passive income ได้อย่างปลอดภัย เพราะปัจจุบันสถาบันทางการเงิน มีการตั้งกองทุน เพื่อเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านลงทุนผ่านทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับการวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้นักลงทุน ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งวิเคราะห์เอง แต่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน คอยจัดสรรและวางแผนลงทุนให้กับนักลงทุน กลายเป็นการเก็บเงินที่ช่วยสร้างผลตอบแทน ให้กับนักลงทุนในยุคนี้

Table of Contents

ลงทุนกองทุนรวม

ลงทุนกองทุนรวม ตัวช่วยpassive income ของมนุษย์เงินเดือน

ปัจจุบันการเก็บเงินเงินสำรอง จะทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน และถ้าสามารถนำเงินมาลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนย้อนกลับ ย่อมทำให้คุณมีฐานการเงินที่มั่นคงในอนาคต การเลือก passive income ในการสร้างรายได้ เป็นอีกหนึ่งความสามารถในการสร้างมูลค่าทางการเงิน ให้มากขึ้น และหลายคนกำลังหาวิธีที่จะทำยังไง เพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ การนำเงินลงทุนไปต่อยอดในกองทุนรวม ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มนุษย์เงินเดือนสามารถทำได้ แถมมีความปลอดภัยเพียงแค่ให้เวลาในการพิจารณาเลือกกองทุนที่เหมาะสม และเป็นกองทุนที่เราศึกษามีความรู้พื้นฐาน จนตัดสินใจเรื่องกองทุนนั้น หลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญดูแลกองทุน ทำการต่อยอดพัฒนาให้กองทุน มีมูลค่าเพิ่มเติมในอนาคต การซื้อกองทุนรวมจึงกลายเป็นอีกหนึ่ง passive income ที่หลาย มนุษย์เงินเดือนและผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินสามารถเลือกได้

ลงทุนกองทุนรวม คืออะไร?

การลงทุนกองทุนรวม คือ กองทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายๆ รายมาลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม

 1. การระดมเงินจากนักลงทุนหลายราย
 2. การนำเงินที่ระดมมาลงทุนในหลากหลายหลักทรัพย์
 3. มีบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน
 4. นักลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน
 5. ผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

 • เป็นรูปแบบของการกระจายความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่ดี
 • ได้รับการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • มีความสะดวกในการลงทุน
 • มีความหลากหลายของประเภทกองทุน

ปัจจุบันธนาคารและสถาบันทางการเงิน ต่างเลือกคัดสรรผู้ที่มีความสามารถมาเป็นผู้จัดการกองทุนรวม จุดนี้ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้บริการกับแหล่งที่มีความมั่นใจ โดยนักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีวิเคราะห์เองหรือดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดต่างจากการลงทุนหุ้น ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างมาก แต่ถ้าเลือกใช้บริการกองทุนรวมเราจะมีทีมงานอาชีพของธนาคารคอยดูแลทุกขั้นตอน ทำให้เราประหยัดเวลาในการติดตามผลงานกองทุน เพียงแต่การเลือกลงทุนภายใต้กองทุนรวมผู้ลงทุน จะต้องพิจารณาทุกขั้นตอนและทำความเข้าใจกองทุนก่อนเสมอเพื่อให้การเลือกกองทุนเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

แนะนำให้กองทุนที่ให้ผลตอบแทนดี พร้อมเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี

วันนี้ทีมงานของเราได้คัดสรรกองทุนรวม ที่ให้ผลตอบแทนดี รวมถึงประมาณการเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี โดยเป็นข้อมูลที่ทำการรวบรวมจากช่องทางอินเตอร์เน็ต ส่งต่อให้กับท่านที่สนใจลงทุนกองทุนรวมแต่ไม่รู้จะเลือกกองทุนรวมไหนดี? ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้คุณสามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือกได้ด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กองทุนเปิด K-CASH

– จุดเด่น ให้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง

– จุดด้อย ผลตอบแทนอาจต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว

– ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3-5%

 1. กองทุนเปิด SCBSMART

– จุดเด่น มีการกระจายการลงทุนที่ดี ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ

– จุดด้อย มีความผันผวนสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน

– ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 8-12%

 1. กองทุนเปิด PRINCIPAL GROWTH

– จุดเด่น ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการกระจายการลงทุนที่ดี

– จุดด้อย มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน

– ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10-15%

 1. กองทุนเปิด KTAM STAR50

– จุดเด่น ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการบริหารจัดการที่ดี

– จุดด้อย มีความผันผวนสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน

– ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12-18%

 1. กองทุนเปิด TMBAM EASTSPRING EQUITY

– จุดเด่น ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการกระจายการลงทุนที่ดี

– จุดด้อย มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน

– ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 15-20%

รายละเอียดที่เรานำมาแนะนำในครั้งนี้ เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยซึ่งในความเป็นจริงอาจมีความผันผวนตามสภาวะของตลาด สภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำการปรึกษากับผู้ดูแลการลงทุนก่อนตัดสินใจ

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในกองทุน

ข้อดี

 • กองทุนรวมจะลงทุนในหลากหลายหลักทรัพย์ ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงรายการเดียว
 • กองทุนรวมมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
 • นักลงทุนสามารถลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนน้อย และสามารถซื้อขายได้ง่าย
 • มีกองทุนรวมให้เลือกลงทุนในหลายประเภท ตามความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 • กองทุนรวมมีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างโปร่งใส

ข้อเสีย

 • นักลงทุนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและบริหารจัดการกองทุน
 • ผลตอบแทนของกองทุนรวมอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาด
 • ผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทุน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แนะนำช่องทางการซื้อกองทุนรวมด้วยตัวเอง

 1. ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบริษัทจัดการกองทุนที่ต้องการลงทุน
 • สามารถเปิดบัญชี ซื้อ-ขาย และติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้ด้วยตัวเอง
 1. ผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์

 • เช่น Finnomena, Jitta, Wewealth เป็นต้น
 • มีการวิเคราะห์และแนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจ พร้อมเปิดบัญชีและทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง
 1. ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

 • หลายธนาคารมีบริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน
 • สะดวกสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว
 1. ผ่านตัวแทนขายกองทุน

 • สามารถติดต่อตัวแทนขายกองทุนที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอคำแนะนำและเปิดบัญชี
 • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

จากข้อมูลท่านจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเราสามารถที่จะทำการเลือกซื้อกองทุนรวมด้วยตัวเอง มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถคำนวณงบประมาณการลงทุนได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ก่อนทำการสั่งซื้อแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลของกองทุนอย่างละเอียด เข้าใจความเสี่ยง และเลือกช่องทางที่สะดวกและเหมาะสมกับตนเอง สำหรับในโอกาสต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ได้ที่นี่ เพื่อให้คุณติดอาวุธทางการเงิน และใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุปการลงทุนกองทุนรวม

ปัจจุบันกองทุนรวม ถือเป็นรูปแบบการลงทุน ที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่ และไม่มีเวลา สามารถมีอิสรภาพทางการเงิน ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทนี้ โดยในปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายแห่ง เปิดกองทุนรวมเพื่อระดมทุนให้แก่ผู้ที่สนใจ ต่อยอดอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งข้อดีของกองทุนคือนักลงทุน ไม่จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดในทุกวัน เพราะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยแต่ละกองทุน จะมีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน มูลค่าของกองทุน มีมูลค่าที่สูงมากขึ้น ดังนั้นการเลือกลงทุนประเภทนี้ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ดีกว่า การลงทุนด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้คุณ มีข้อมูลไม่ครบ มีข้อมูลไม่รอบด้าน ทำให้การลงทุน เกิดความผิดพลาด เพราะฉะนั้น การลงทุนและประเภทเลือกกองทุนรวม รวมถึงอีกหนึ่งตัวช่วย สำหรับนักลงทุนในยุคนี้ ในโอกาสถัดไปทีมงานของเรา จะเตรียมข้อมูลอะไร มาแนะนำสามารถติดตามได้ที่นี่

เช็คข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม คลิ๊ก

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo