ลงทุนหุ้นปันผล วิธีสำหรับมือใหม่ สะสมความมั่งคั่ง สร้างรายได้ระยะยาว

ลงทุนหุ้นปันผล ทางเลือกสำหรับอาชีพอิสระ และพนักงานประจำ ซึ่งช่วยให้นักลงทุน มีความมั่นคงในอนาคต การสะสมมูลค่าของทรัพย์สิน จะช่วยให้เรา มีความมั่นคงในอนาคต ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดใดขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทางด้านการเงิน และถ้าวางแผนได้ดีย่อมทำให้คุณ มีอิสรภาพทางการเงิน ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับในวันนี้ทีมงานของเราเราจึงทำการรีเสิร์ชข้อมูล ลงทุนหุ้นปันผล ตัวไหนดี เพื่อต้องการรวบรวมข้อมูลสำหรับแนะนำท่านที่สนใจสะสมความมั่งคั่ง โดยเลือกการลงทุนหุ้นปันผล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำหรับมือใหม่ แต่ควรเตรียมตัวอย่างไร ควรทำอย่างไรเพื่อสร้างรายได้ระยะยาว วันนี้เราจะพาทุกท่าน มาพบกับข้อมูลที่น่าสนใจ

Table of Contents

ลงทุนหุ้นปันผล

ลงทุนหุ้นปันผล คืออะไร?

การลงทุนหุ้นปันผล คือ รูปแบบของการลงทุน โดยใช้เงินซื้อหุ้นที่มีมีแนวโน้มดี จนส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทสามารถปันผลกำไรออกมาให้กับนักลงทุน ลงทุนหุ้นปันผล มือใหม่ เป็นวิธีการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้รับรายได้จากเงินปันผลเป็นหลัก นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ซึ่งมีข้อดีดังนี้

 • ได้รับรายได้ปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอและสามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที
 • ความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเติบโต เนื่องจากมีรายได้ปันผลเป็นหลัก
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ระยะยาว และต้องการความมั่นคงในการลงทุน
 • ช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุลระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นปันผล

สรุปแล้วการลงทุนโดยเลือกหุ้นปันผล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ลงทุนหุ้นปันผลระยะยาว เหมาะสำหรับนักลงทุนในยุคดิจิตอล เพราะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาว และมีความเสี่ยงต่ำ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดลงทุนเปิดบริษัท แต่สามารถซื้อกิจการบริษัทผ่านการซื้อหุ้นที่มีมีพื้นฐานดี จน สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา เลือกบริษัทที่น่าสนใจ

ความโดดเด่นของการเลือกลงทุนในหุ้นปันผล

 1. การลงทุนในหุ้นของบริษัท นักลงทุนจะซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 2. การได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 3. การเติบโตของเงินปันผล ซึ่งบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมักจะมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 4. การสร้างรายได้ประจำ ซึ่งนักลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นรายได้ประจำ ซึ่งสามารถนำมาใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่อได้
 5. การเติบโตของมูลค่าหุ้น สำหรับหุ้นปันผลมักจะมีการเติบโตของราคาหุ้นในระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี

ดังนั้น การลงทุนหุ้นปันผล จึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้น ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

5 อันดับหุ้นปันผล ให้ผลตอบแทนดี สะสมพร้อมกันไปกับเซียนหุ้น

วันนี้ทีมงานของเราขอแนะนำ บริษัทที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยคัดหุ้นใน SET50 ในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้กับท่านที่กำลังหารายละเอียด เพื่อใช้ในการพิจารณาอีกครั้ง ข้อมูลต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

 1. บมจ. ปตท. (PTT) – คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 5-7% ต่อปี

 2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) – คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 3-5% ต่อปี

 3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) – คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 3-5% ต่อปี

 4. บมจ. ปตท. เคมิคอล (PTTCH) – คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 5-7% ต่อปี

 5. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) – คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 3-5% ต่อปี

ข้อมูลที่เราทำสรุปมาในครั้งนี้ เป็นการคาดการณ์อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2024 ทำการรวบรวมรายละเอียดพร้อมทั้งการประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของแต่ละบริษัทในอนาคต สำหรับสมาชิกนักลงทุนทุกท่าน หากต้องการข้อมูลที่แน่นอนมากขึ้น ควรติดตามข่าวสารและรายงานการเงินของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

ข้อดีของการเลือกบริษัทที่ จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ติดอันดับใน SET50 ในประเทศไทย

 • เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 • มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปี
 • เป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง
 • มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

หวังว่าข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในการพิจารณาลงทุนในหุ้นปันผลที่มีความมั่นคงและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยประการใด สัมภาษณ์ขอรายละเอียดกับฝ่าย Marketing ที่คุณใช้บริการอยู่

วิธีการคำนวณผลตอบแทนหุ้นปันผล เพื่อหาอัตราผลตอบแทนต่อปี

 1. คำนวณอัตราเงินปันผล (Dividend Yield)

 • อัตราเงินปันผล = เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น
 1. คำนวณอัตราการเติบโตของเงินปันผล (Dividend Growth Rate)

 •  อัตราการเติบโตของเงินปันผล = (เงินปันผลปีปัจจุบัน – เงินปันผลปีก่อน) / เงินปันผลปีก่อน
 1. คำนวณอัตราผลตอบแทนรวม (Total Return)

 •  อัตราผลตอบแทนรวม = อัตราเงินปันผล + อัตราการเติบโตของเงินปันผล

ตัวอย่างการคำนวณ

 • หุ้น A มีเงินปันผลต่อหุ้น 2 บาท และราคาหุ้น 50 บาท
 • อัตราเงินปันผล = 2 / 50 = 4%
 • เงินปันผลปีก่อน 1.80 บาท, เงินปันผลปีปัจจุบัน 2 บาท
 • อัตราการเติบโตของเงินปันผล = (2 – 1.80) / 1.80 = 11.11%
 • อัตราผลตอบแทนรวม = 4% + 11.11% = 15.11% ต่อปี

ดังนั้น หุ้น A สามารถให้ผลตอบแทนรวมได้ประมาณ 15.11% ต่อปี

สำหรับการคำนวณที่เรานำมาฝากในครั้ง นักลงทุนสามารถประเมินผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเลือกลงทุนในหุ้นปันผล เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อย สามารถนำมาพิจารณาในการลงทุนได้อีกครั้ง เพื่อความแม่นยำในการลงทุนและสร้างความมั่นใจในการลงทุนระยะยาว

10 ข้อดีของการลงทุนในหุ้นปันผล

 1. นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลเป็นรายได้ประจำ ซึ่งสามารถนำมาใช้จ่ายหรือนำไปลงทุนต่อได้
 2. บริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมักจะมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3. บริษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จะให้ความมั่นคงของรายได้แก่นักลงทุน
 4. หุ้นปันผลมักจะมีการเติบโตของราคาหุ้นในระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี
 5. การลงทุนในหุ้นปันผลช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
 6. นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นปันผลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของตน
 7. บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลอย่างโปร่งใส
 8. นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นปันผลได้ง่ายผ่านตลาดหลักทรัพย์
 9. เงินปันผลที่ได้รับอาจได้รับการยกเว้นภาษีในบางกรณี
 10. บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ มักจะมีการเติบโตของธุรกิจที่ดี

10 ข้อเสียของการลงทุนในหุ้นปันผล

 1. ราคาหุ้นปันผลอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน
 2. การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
 3. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
 4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 5. อุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 6. ผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
 7. บริษัทอาจเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม
 8. สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
 9. หุ้นปันผลบางตัวอาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ
 10. การลงทุนในหุ้นปันผลเพียงอย่างเดียวอาจทำให้พอร์ตการลงทุนขาดความหลากหลาย

บทสรุปการลงทุนหุ้นปันผล

การเลือกลงทุนในหุ้นปันผลเป็นการสร้าง passive income ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถลงทุนกับบริษัทที่มีความมั่นคงและอาศัยเงินปันผลที่ทางบริษัทจ่ายให้ เพียงแต่ต้องเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง มีโอกาสเติบโต ซึ่งการลงทุนประเภทนี้ดีกว่าการลงทุนฝากประจำ ทำให้หลายคนเลือกสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการลงทุนในหุ้นที่มีปันผล สำหรับในโอกาสต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ได้ที่นี่ เพื่อให้คุณติดอาวุธทางการเงิน และใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช็คข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม คลิ๊ก

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo