สินเชื่อธุรกิจ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน เข้าถึงง่าย แนะนำการเตรียมตัว ล่าสุด

สินเชื่อธุรกิจ หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือธุรกิจ sme หากเราสามารถเพิ่มงบการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้า พร้อมทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งเงินทุนที่ดี ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ ที่ทำให้เรา ขับเคลื่อนการลงทุน จนสามารถส่งต่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต เป็นไปตามเป้าหมาย แต่การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจ อาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลเพราะการเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อให้สถาบันทางการเงินทำการอนุมัติ วันนี้เราจึงขอแนะนำกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อม รวมถึงการยื่นขอสินเชื่อสำหรับนักธุรกิจที่ดี ๆ วันนี้มาพบกับคำตอบที่น่าสนใจไปพร้อมกัน

Table of Contents

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ คืออะไร? 

สินเชื่อธุรกิจ คือ ประเภทเงินทุน หรือเครื่องมือทางการเงินที่เป็นสินเชื่อทออกแบบมาสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ. สินเชื่อธุรกิจ SME มีวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนนานสูงสุด 30 ปี. ผู้ประกอบกิจการจะต้องมีสินทรัพย์ในการเลือกสินเชื่อธุรกิจ SME และต้องเตรียมตัวอย่างไร. สินเชื่อธุรกิจ SME มีความสามารถในการเปลี่ยนหลักประกันเป็นเงินทุน และสามารถใช้สินเชื่อเพื่อขยายกิจการได้

วัตถุประสงค์หลัก สำหรับการขอสินเชื่อเลือกใช้ในภาพธุรกิจ

โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์หลักของการยื่นสินเชื่อประเภทนี้ ไปยังสถาบันทางการเงิน เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการเพิ่มทุนหมุนเวียนและเป็นการเพิ่มงบประมาณการลงทุนในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดการแข่งขันทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 • สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้:
 • เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เช่น เงินทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
 • เงินลงทุน (Investment) เช่น เงินทุนสำหรับซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ขยายสาขา ปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น
 • เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ (Business Expansion) เช่น เงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน การลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับจุดประสงค์หลักที่เรานำมาฝากในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ล้วนต่อยอดให้การทำธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำยอดผลกำไรได้ตามแผน โดยปัจจุบันมีการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ ให้เลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เช่น เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ที่สำคัญในการเลือกทุกประเภทมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้น

วิธีพิจารณาเลือกขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจ เลือกสถาบันการเงินที่ไหนดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อประเภทนี้ช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จช่วยเพิ่มทุนหมุนเวียนแต่สถาบันทางการเงินในปัจจุบันมีหลายธนาคารมันจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีพร้อมสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกับภาคธุรกิจ เราจึงเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีพิจารณาการขอสินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจโดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ย โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอ ควรเลือกธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและแข่งขันได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ โดยพิจารณาระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระคืนของธุรกิจ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ
 • วงเงินสินเชื่อ โดยเลือกธนาคารที่สามารถให้วงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนเพียงพอ
 • ความยืดหยุ่นของเงื่อนไข ทำการพิจารณาความยืดหยุ่นของเงื่อนไขสินเชื่อ เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของธุรกิจ
 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของธนาคาร โดยเลือกธนาคารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อให้ได้คำแนะนำและการบริการที่ดี
 • การให้คำปรึกษาและบริการเสริม โดยพิจารณาธนาคารที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น การวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการ เป็นต้น
 • ความสะดวกในการติดต่อ โดยเลือกธนาคารที่มีสาขาหรือช่องทางการติดต่อที่สะดวกสำหรับธุรกิจ เพื่อให้การติดต่อและการดำเนินธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น

แนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวขอสินเชื่อธุรกิจ

หากคุณเป็นมือใหม่หรือกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อธุรกิจ แน่นอนว่าการขอสินเชื่อประเภทนี้จะต้องเตรียมคำตอบให้ดูเพื่อโอกาสในการพิจารณาจากสถาบันการเงินประกันเตรียมความพร้อมที่ดีนอกจากจะทำให้คุณมั่นใจในการยื่นเอกสารอย่างสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาเอกสารได้อีกด้วยโดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมตัวขอสินเชื่อธุรกิจ มีดังนี้

 1. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)

 • จัดทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ข้อมูลทั่วไป ผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาด การเงิน เป็นต้น
 • แผนธุรกิจจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้
 1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • งบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี
 • หลักฐานการมีรายได้ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • หลักประกันที่จะใช้ เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ เป็นต้น
 1. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้

 • คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น
 • ประเมินกระแสเงินสดของธุรกิจว่าเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่
 1. เลือกธนาคารและประเภทสินเชื่อที่เหมาะสม

 • พิจารณาธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อธุรกิจ SME
 • เลือกประเภทสินเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของธุรกิจ
 1. ยื่นขอสินเชื่อและเตรียมพร้อมรับการพิจารณา

 • ยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • เตรียมตัวรับการสัมภาษณ์และตอบคำถามจากธนาคาร

การเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวที่ดีจ ะช่วยให้คุณ มีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับการทำธุรกิจที่สำคัญคือต้องเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อม ถ้าหากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม จะช่วยให้เราสามารถอธิบายและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5 อันดับธนาคารที่ได้รับความนิยมในการขอสินเชื่อธุรกิจ

 1. ธนาคารกรุงเทพ

 • ข้อดี: มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อธุรกิจ SME, มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ, มีบริการและคำปรึกษาที่ครบวงจร
 • ข้อเสีย: อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าธนาคารอื่น, ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่ออาจซับซ้อนและใช้เวลานาน
 1. ธนาคารกสิกรไทย

 • ข้อดี: อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้, มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสินเชื่อ, มีบริการและคำปรึกษาที่ดี
 • ข้อเสีย: อาจมีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อบางประเภท, ขั้นตอนการอนุมัติอาจใช้เวลานาน
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ข้อดี: มีความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อธุรกิจ SME, มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ, มีบริการและคำปรึกษาที่ดี
 • ข้อเสีย: อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าธนาคารอื่น, ขั้นตอนการอนุมัติอาจซับซ้อน
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ข้อดี: อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้, มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสินเชื่อ, ขั้นตอนการอนุมัติไม่ซับซ้อน
 • ข้อเสีย: อาจมีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อบางประเภท, บริการและคำปรึกษาอาจไม่ครบวงจรเท่าธนาคารอื่น
 1. ธนาคารออมสิน

 • ข้อดี: อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้, มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสินเชื่อ, ขั้นตอนการอนุมัติไม่ซับซ้อน
 • ข้อเสีย: อาจมีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อบางประเภท, บริการและคำปรึกษาอาจไม่ครบวงจรเท่าธนาคารอื่น

รายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราทำการรวบรวมและสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่เราได้แนะนำไปพิจารณาเพื่อความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อและการเตรียมเอกสารเป็นไปตามข้อความต้องการพร้อมทั้งลักษณะของธุรกิจ

บทสรุปการขอสินเชื่อธุรกิจ

ปัจจุบันสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่ช่วยให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้ เพียงแค่ได้รับเงินหมุนเวียนเพื่อต่อยอดให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว การทำธุรกิจอาจต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต เป็นปัจจัยในการสร้างผลตอบแทน เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อม และศึกษาข้อมูลเป็นฐานที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะทำให้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สำหรับการทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สำหรับครั้งต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ได้ที่นี่ เพื่อให้คุณติดอาวุธทางการเงิน และใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช็คข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม คลิ๊ก

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo