สินเชื่อบุคคลธรรมดา การเลือกสินเชื่อแบบนี้ ดียังไง หากคำตอบได้ที่นี่

สินเชื่อบุคคลธรรมดา กลายเป็นนวัตกรรมทางการเงิน ที่สามารถช่วยให้เรา มีวงเงินในการใช้จ่าย ในยามฉุกเฉินหรือยามที่จำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งหลายท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทนี้อยู่ วันนี้เราจึงพาทุกท่านมาพบกับวิธีการเตรียมตัว ข้อดีของสินเชื่อประเภทนี้ รวมถึงรูปแบบของการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อประเภทนี้เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว ได้รับเงินทันต่อการแก้ปัญหา อย่างน้อยเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจภาพรวมของสินเชื่อประเภทนี้และนำมาจัดสรรการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมเพื่อการอนุมัติรวดเร็วมากขึ้น

สินเชื่อบุคคลธรรมดา

สินเชื่อบุคคลธรรมดา คืออะไร?

สินเชื่อบุคคลธรรมดา (Personal Loan) คือ เครื่องมือทางการเงินที่ทางภาคธุรกิจธนาคาร จัดเตรียมมาเฉพาะให้กับกลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ไม่ใช่กลุ่มภาคธุรกิจ เป็นประเภทสินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดา โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน หรือมีหลักประกันเพียงเล็กน้อย เช่น ค้ำประกันโดยบุคคลอื่น

ลักษณะสำคัญของสินเชื่อบุคคลธรรมดา

 1. เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผู้กู้ เช่น ใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อสินค้า ลงทุน เป็นต้น
 2. ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน หรืออาจมีเพียงเล็กน้อย เช่น ค้ำประกันโดยบุคคลอื่น
 3. มีช่วงเวลาในการชำระคืน โดยทั่วไปมีระยะเวลาผ่อนชำระสั้นกว่าสินเชื่ออื่นๆ เช่น 1-5 ปี
 4. จำนวนอัตราดอกเบี้ย: อาจเป็นแบบคงที่หรือลอยตัวตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
 5. จำนวนวงเงินวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ และเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน

สำหรับลักษณะของสินเชื่อประเภทนี้ เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางธนาคาร ตามข้อตกลง รวมถึงพิจารณาความต้องการเป็นไปตามความสามารถของผู้กู้ โดยในอนาคตคุณเองสามารถพิจารณาตามความพร้อมและประสิทธิภาพในการคืนเงิน เพียงแค่เข้าใจภาพรวมของสินเชื่อประเภทนี้ ก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินประเภทสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันมีหลายธนาคารให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อบุคคลธรรมดา ธนาคารออมสิน หรือ สินเชื่อบุคคลธรรมดา ธนาคารกรุงไทย อย่างงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า มีธนาคารไหนบ้าง ที่ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถพิจารณาและเตรียมความพร้อมได้ตรงจุด

แนะนำ 5 ธนาคารที่มีบริการสินเชื่อบุคคลธรรมดา 

 1. ธนาคารกสิกรไทย

 •    ข้อดี: วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยแข่งขันได้ ระยะเวลาผ่อนชำระยาว
 •    ข้อเสีย: อาจมีข้อกำหนดเรื่องหลักประกันที่เข้มงวด
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • ข้อดี: ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือสูง การให้คำปรึกษาที่ดี
 • ข้อเสีย: อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าธนาคารอื่น
 1. ธนาคารกรุงเทพ

 • ข้อดี: ความยืดหยุ่นในการพิจารณาอนุมัติ ช่องทางการขอสินเชื่อที่หลากหลาย
 • ข้อเสีย: วงเงินกู้อาจจำกัดกว่าธนาคารขนาดใหญ่
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ข้อดี: อัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ ระยะเวลาผ่อนชำระยาว
 • ข้อเสีย: กระบวนการพิจารณาอนุมัติอาจใช้เวลานานกว่าธนาคารอื่น
 1. ธนาคารทหารไทย (TTB)

 • ข้อดี: ความยืดหยุ่นในการพิจารณาอนุมัติ การให้คำปรึกษาที่ดี
 • ข้อเสีย: วงเงินกู้อาจจำกัดกว่าธนาคารขนาดใหญ่

จากข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ นำมาสรุปเป็นรายละเอียดให้กับท่านที่สนใจยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันปัจจุบันมีหลายธนาคารโดยรายละเอียดที่เราจัดเตรียมไว้นั้น ผู้กู้ควรจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีรวมทั้งข้อเสียของแต่ละธนาคารเพื่อให้การเตรียมเอกสารและยื่นขอสินเชื่อเกิดความเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้กู้เอง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก่อนยื่นสินเชื่อบุคคลธรรมดา

ถึงแม้เราจะทราบดีว่า สินเชื่อประเภทนี้ มีขั้นตอนการพิจารณาที่รวดเร็ว แถมยังมีหลายธนาคารเปิดให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านคำนึงถึงก็คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เนื่องจากสามารถทำให้ท่านผ่านการพิจารณาในระยะเวลาอันรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมที่ดีจะทำให้การยื่นขออนุมัติได้รับการพิจารณาตามระยะเวลาที่เรามากขึ้น โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นสินเชื่อประเภทนี้มีดังต่อไปนี้

 • ศึกษาข้อมูลสินเชื่อบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้กู้ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับประเภท วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการอนุมัติ
 • ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ เป็นหลักที่ทำให้ผู้กู้สามารถพิจารณาคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่ามีความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อได้หรือไม่ ซึ่งจุดนี้ถ้าเราแสดงความพร้อมในการคืนหนี้ให้กับทางธนาคารโอกาสที่ทางธนาคารจะอนุมัติเร็วมีความเป็นไปได้สูง
 • การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน โดยผู้กู้จะต้องเตรียมความพร้อมรายละเอียดเอกสารให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเพราะบางครั้งคุณอาจจะหาเอกสารไม่เจอ ซึ่งโดยหลักแล้วเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

– บัตรประชาชน

– ทะเบียนบ้าน

– หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

– สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

– เอกสารอื่นๆ ตามที่สถาบันการเงินกำหนด

 • การเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสม โดยผู้กู้จะต้องทำการเปรียบเทียบเงื่อนไขและข้อเสนอของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 • เช็คช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน โดยติดต่อสาขาหรือช่องทางที่สะดวก เพื่อยื่นขอสินเชื่อบุคคลธรรมดา อีกทั้งเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน
 • เตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรอง ควรเตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในตลาด เพื่อต่อรองได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลธรรมดา?

 1. วงเงินกู้สูงสุดเป็นเท่าไร?

 • วงเงินกู้สูงสุดจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ และเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน โดยทั่วไปอาจอยู่ในช่วง 100,000 – 2,000,000 บาท
 1. ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไร?

 • ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 1-5 ปี แต่อาจมีบางสถาบันที่ให้ผ่อนชำระนานถึง 7 ปี
 1. อัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าไร?

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลธรรมดามักอยู่ในช่วง 5-15% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน
 1. ต้องมีหลักประกันหรือไม่?

 • โดยทั่วไปสินเชื่อบุคคลธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน แต่อาจต้องมีการค้ำประกันโดยบุคคลอื่น
 1. มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง?

 • อาจมีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ ค่าประเมินหลักประกัน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่สถาบันการเงินกำหนด

บทสรุปเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลธรรมดา

สำหรับปัจจุบันทางสถาบันทางการเงิน ได้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินประเภทสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา จุดนี้ช่วยให้ผู้กู้เข้าถึงเครื่องมือทำการเงินจากหน่วยงานที่มีความปลอดภัย และมีดอกเบี้ยที่มีความยุติธรรม หากคุณเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้ โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น มีความเป็นไปได้สูง ทำให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมที่ดี ย่อมทำให้คุณมีโอกาสได้รับการอนุมัติเพราะเรา ไม่อาจทราบถึงอนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรในภายภาคหน้า การเตรียมความพร้อมที่ดี เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนย่อมทำให้คุณ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างแน่นอน สำหรับในโอกาสถัดไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ได้ที่นี่ เพื่อให้คุณติดอาวุธทางการเงิน และใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช็คข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม คลิ๊ก

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo