ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด รวมสินเชื่อจากทางธนาคาร อัพเดทข้อมูลที่นี่

พบกับข้อมูลอัพเดท ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด ทางเว็บไซต์รวบรวมประเด็นสินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นรายละเอียดการปล่อยสินเชื่อล่าสุด ติดอันดับความนิยมในการค้นหา ถ้าหากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อที่มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุด ทำโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดมาเพื่อประชาชน วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่พร้อมเพิ่มงบเงินหมุนเวียนของของคุณให้มากขึ้น โดยเป็นข้อมูลอัพเดท ปี 2567 สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่นั้น เราได้สรุปรายละเอียดมาไว้เรียบร้อย ส่วนจะมีสินเชื่อประเภทใหม่บ้างที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ สามารถติดตามข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ได้เลย

Table of Contents

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด เช็คประเภทสินเชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้ ล่าสุด

เมื่อผ่านปี 2567 ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีความต้องการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นรูปแบบของประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีการปล่อยสินเชื่อที่มีวงเงินหมุนเวียนเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้ธนาคารออมสินกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่หลายคนต้องการติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยวงเงิน วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลล่าสุด ที่ทางธนาคารการตลาดส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อในขณะนี้ โดยเป็นประเภทวงเงินที่ได้รับความนิยมสี่อันดับ ส่วนจะมีประเภทของสินเชื่อใดบ้างที่ติดอันดับความนิยมในขณะนี้ เรามาตรวจเช็คข้อมูลกันต่อได้เลย

1. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นประเภทสินเชื่อที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มอาชีพอิสระ โดยเน้นกลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย ค้าขายออนไลน์ ไรเดอร์ วินมอเตอร์ไซค์ เป็นประเภทที่พร้อมรองรับความต้องการกลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน สามารถผ่อนได้ยาวถึง 8 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

จุดเด่นสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระรายย่อย

 • สามารถรับเงิน กู้สูงสุด 100,000 บาท
 • เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนประเภท Flat Rate
 • สามารถทำเรื่องผ่อนชำระสูงสุดยาวนานถึงแปดปี หรือ 96 งวด
 • เป็นประเภทสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุพร้อมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลผู้กู้/คู่สมรส ถ้ามี
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณบัตรของคู่สมรส
 • สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง

2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนส่งดีมีเติม

เป็นประเภทสินเชื่อโครงการที่ทำออกมาเพื่อมอบให้กับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปัจจุบันทำอาชีพอิสระและได้รับคำเชิญจากแอพพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น โดยสินเชื่อนี้จะแจ้งไปยังกลุ่มอาชีพอิสระที่เคยขอสินเชื่อกับทางธนาคาร โดยเน้นอาชีพอิสระ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจพร้อมใช้เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งมีวงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท พร้อมดอกดอกเบี้ยที่มีความคงที่ 0.75 ต่อเดือน โดยไม่มีหลักประกัน เป็นประเภทที่ช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีการชำระหนี้เดิมที่ดีสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ภายหลัง

จุดเด่นสินเชื่อโครงการส่งดีมีคืน

 • ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมในเรทอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพียง 0.75 ต่อเดือน
 • ได้รับเครดิตที่ดี เนื่องจากเป็นลูกค้าเดิมที่ชำระเงินตรงเวลา มีการชำระหนี้ที่ดี จนทำให้ธนาคารคัดสรรพร้อมแจ้งสิทธิไปยังแอพพลิเคชั่นแมโม่
 • ได้รับวงเงินสูงสุด 30,000 บาท

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ทำการชำระหนี้ดี จนส่งผลทำให้ธนาคารคัดสรรแจ้งสิทธิในการยื่นขอสินเชื่อประเภทนี้ โดยจะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ พร้อมทั้งมีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปีบริบูรณ์โดยนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้ รวมถึงรูปถ่ายสถานประกอบอาชีพของผู้กู้ซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในรูปด้วย
 • เอกสารประเภทอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

3. สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่ายแบบไม่ใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เป็นประเภทสินเชื่อที่ทำส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสมัครได้ทันทีโดยไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ สามารถนำไปเพื่อการบริโภคหรือนำไปเพื่อการชำระหนี้ โดยธนาคารจะมีการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ออกมาวงเงินสูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม ซึ่งเมื่อคิดคำนวณแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบุคคลสามารถยื่นขอได้ทั้งพนักงานประจำ และอาชีพอิสระ

จุดเด่นสินเชื่อ ส่วนบุคคลกู้ง่ายแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • มีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
 • มีอัตราดอกเบี้ยที่มีความยุติธรรม
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
 • สามารถนำวงเงินไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินประเภทอื่น

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ต้องเป็นผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวกมีสถานที่ติดต่อชัดเจน
 • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีประวัติการเงินที่ดี
 • ระยะชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกินเจ็ดปี
 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องมีรายได้ประจำ รวมระยะระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกินเจ็ดปี
 • กรณีกรณีไม่ใช่บุคคลค้ำประกัน ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีระยะชำระเงินกู้ไม่เกินห้าปี
 • สำหรับกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

4. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

เป็นสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ โดยธนาคารทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่ผู้ที่ต้องการวงเงินใช้หนี้นอกระบบ โดยมีวงเงินอนุมัติ 50,000 บาท สามารถชำระผ่อนได้นานถึงห้าปี โดยมีดอกเบี้ยราคาถูก เริ่มต้นเดือนละ 0.75 ต่อเดือน ช่วยให้ผู้ต้องการสินเชื่อสามารถลดวงเงินดอกเบี้ยราคาโหดจากการกู้นอกระบบ โดยรับดอกเบี้ยราคายุติธรรมจากทางธนาคาร

จุดเด่นสินเชื่อโครงการประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 • สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ
 • กู้เงินโดยได้รับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75 ต่อเดือน
 • มีความปลอดภัยโดยดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางธนาคารที่มีภาครัฐกำกับดูแล

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ขอวงเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ระยะชำระคืนอยู่ภายในห้าปี
 • จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ไม่เกิน 50,000 บาทตามสัญญาของทางธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75 ถึง 1% ต่อเดือน
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยเมื่อรวมอายุของผู้กู้จะต้องมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกินอายุ 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้เงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ผู้ผู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้ค้ำประกันจะมีระยะเวลาส่งเงินคืนไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้
 • เป็นบุคคลน่าเชื่อถือมีอาชีพพร้อมรายได้ที่แน่นอน โดยรายได้ตั้งแต่เดือนละ 7000 บาทขึ้นไป จะใช้จำนวนสองคน หรือถ้ามีรายได้ 9000 บาทขึ้นไป จะใช้ผู้ค้ำประกันเพียงหนึ่งคน
 • เป็นลูกจ้างพนักงานพนักงานที่ทำงานอยู่ในธนาคารออมสิน
 • สมุดฝากเงินธนาคารออมสินหรือสลากออมสินพิเศษ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • กรณีผู้กู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 30,000 บาทไม่จำเป็นต้องต้องใช้หลักประกัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ สมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือน
 • เอกสารบันทึกรายรับรายจ่าย
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • สำหรับกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำหลักสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกันมาด้วย

สรุปข้อมูลออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด

การเตรียมความพร้อมจะทำให้คุณวางแผนยื่นขอสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็ว รายละเอียดที่เรานำมารวบรวมในครั้งนี้ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อจากธนาคารออมสินล่าสุด ที่ได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความนิยม เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกประเภทไหน วันนี้ทีมงานของเรารวบรวมข้อมูลมาไว้เรียบร้อย แล้วคุณสามารถพิจารณารายละเอียดพร้อมเงื่อนไขที่เข้าข่ายการยื่นขอพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ได้ที่นี่ เพื่อให้คุณติดอาวุธทางการเงิน และใช้เครื่องมือทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช็คข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม คลิ๊ก

สินเชื่อ เงินด่วน อนุมัติเร็ว ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วน แนะนำแหล่งกู้เงินด่วน
Logo